10 bodov ako stavať bazén + 1 rada

1. Odborný návrh dispozície

Odborný návrh dispozície bazéna nerieši len samotný bazén, ale hlavne náväznosti na okolie. Vo finále Vám odborný návrh s prihliadnutím na všetky aspekty šetrí investované prostriedky a zaručí užívateľský komfort.


2. Návrh vhodného riešenia

Návrh vhodného riešenia od profesionála musí zohľadňovať lokálne podmienky a musí riešiť vhodné zapracovanie požadovaných materiálov.


3. Profesionálna projekcia

Profesionálna projekcia rieši nie len samotný bazén, ale predchádza možným problémom aj do budúcna. Projekcia musí riešiť stabilitu celej stavby a priľahlých plôch, odvedenie zrážkovej vody, zakomponovanie dlažby a množstvo detailov, ktorých podcenením môže dôjsť k znehodnoteniu diela.


4. Výber vhodného materiálu bazéna

Výber vhodného materiálu bazéna musí garantovať dostatočnú životnosť bazéna a zohľadňuje požadované detaily tvarového prevedenia.


5. Vhodná automatizácia úpravy vody

Vhodná automatizácia úpravy vody vás odbremení a postará sa o to aby ste si bazén užívali v plnom rozsahu. Odborné poradenstvo Vám umožní zorientovať sa v možnostiach a nájsť správne riešenie pre Vás.


6. Inteligencia bazéna

Inteligencia bazéna je téma ktorú treba riešiť. Sofistikované riešenie technológie spolu s dozorom bazéna realizačnou firmou cez vzdialený prístup a možnosť ovládania bazéna na diaľku začína byť štandardom.


7. Odborný dozor výstavby

Odborný dozor výstavby zabezpečí aby boli dodržané všetky štandardy výstavby. V budúcnosti zaručuje dlhodobý bezproblémový chod bazéna.


8. Kvalita prevedenia

Kvalita prevedenia vyžaduje tím skúsených odborníkov oprávnených a zaškolených na výkon svojej činnosti. Funkčné skúšky, ako tlaková skúška zabudovaných rozvodov musia byť samozrejmosťou.


9. Pokročilé riešenia

Pokročilé riešenia predchádzajú vzniku nežiaducich stavov pri prevádzkovaní bazéna. Zahŕňajú dlhodobé skúsenosti z praxe a odbúravajú potenciálne nepríjemnosti pri prevádzkovaní.


10. Dlhodobá starostlivosť o Vás

Dlhodobá starostlivosť o Vás a komplexný servis je v dnešnej dobe výrazným parametrom výberu, ktorý zaručí Vašu bezstarostnosť.


1 rada

Poraďte sa s odborníkom ohľadom bezpečnosti povrchov. Predstavíme Vám vhodný výber materiálov, ktoré zaručia kvalitu, dlhodobú životnosť a hlavne bezpečnosť pre Vás a vašu rodinu.