Soľná úprava vody

Soľná úprava vody

Jednou z najviac diskutovaných metód úpravy bazénovej vody je v súčasnosti technológia dezinfekcie vody v bazéne alebo vírivke pomocou soľného roztoku NaCl, príp. prírodnej morskej soli dovážanej prevažne z oblasti Jadranského mora. Často sa stretávame s nesprávnym názorom, že technológia slanej vody je ekologická bezchlórová dezinfekcia bazénov alebo víriviek. V skutočnosti totiž ide o chlórový systém, kedy sa, zjednodušene povedané, na anóde el. článku vylučuje chlór a na katóde sodík, ktorý sa rozpúšťa do vody. Vo výsledku je situácia rovnaká, ako pri dávkovaní akéhokoľvek chlórového prípravku, kedy vzniknutý voľný chlór reaguje s nečistotami a vzniká chlór viazaný so všetkými nepríjemnými javmi.

Výhody soľnej úpravy vody v bazéne

 • bezpečnosť pri manipulácii so soľou
 • vysoká účinnosť dezinfekcie a likvidácia rias
 • nízke prevádzkové náklady
 • terapeutické účinky (neveľké) pri použití morskej soli
 • vhodný pre malé a rodinné bazény a pre vírivé vane

Nevýhody

 • zvyšuje sa pH vody v bazéne
 • slaná voda je agresívna na oceľ vrátane nereze
 • klesá hodnota Rx (Redox potenciál)
 • vyššie investičné náklady
 • nevhodné pre silne zaťažované bazény
 • pary slanej vody škodia klimatizačným jednotkám a vzduchotechnike
 • nevhodné pre silne zaťažované bazény

Comments are closed.