Výrivky s napnutou hladinou pre hotel Kaskády

Na mieru vyrobené dve vonkajšie výrivky s napnutou hladinou v areáli hotela Kaskády pre nezabudnuteľný wellness zážitok návštevníkov.